O projektu

Evropa je kontinent, jenž se rozkládá na více než deseti milionech kilometrů čtverečních a žije tu více než sedm set čtyřicet šest milionů občanů ve čtyřiceti šesti státech. Evropa je plná různých národností, které se vzájemně mísí a obohacují. Je tu mnoho jazyků a nejrůznějších krajin – od mrazivého Norska po horké Řecko, od Atlantského oceánu po Ural. Evropanství je mozaika kultur, otevřenosti a srdečnosti.

Stále víc a víc lidí se přemísťuje a usazuje na nových místech, aby tam studovali, pracovali, nebo občas dokonce začali nový život. Mnoho Evropanů mělo a stále má zkušenost s emigrací a vícejazyčností, nastálo žijí daleko od místa, kde přišli na svět. Taková životní zkušenost byla také údělem českého tvůrce a hlavní postavy našeho projektu – Štěpána Zavřela, který navždycky odešel ze země, kde se narodil. Naštěstí dnes už můžeme svobodně cestovat, pracovat a zakládat rodiny. Abychom mohli v úplnosti čerpat z takového společenství, jakým je Evropa, musíme se soustředit na to, co nás spojuje, a nepřestat pečovat o to, co je různorodé a individuální.

Myslíme-li na evropskou kulturu, vyvstanou nám před očima obrazy starověkých amfiteátrů a chrámů, gotické katedrály, obrazy flanderských, italských a francouzských mistrů, literární a hudební díla různých období. To je naše evropské dědictví, z něhož vycházíme a ze kterého můžeme libovolně čerpat.

Evropa je mnohojazyčný kontinent, proto je při propagaci kultury tak důležitá práce na překladu. Tento obor nebyl po mnoho let náležitě doceňován, a přece právě překladatelky a překladatelé nám přibližují velká literární díla a uvádějí je do různých kultur. Díky jejich úsilí můžeme navštívit jiné země a nemusíme vůbec nikam chodit.

Zadáním projektu Já, Evropan je podpora a popularizace kulturní a jazykové variability. V rámci projektu a díky práci našich překladatelek čtenáři budou moct nahlédnout do pohádkových krajů z knížek Štěpána Zavřela. Srdečně Vás zveme ke čtení!